FISH проби
декември 13, 2019
ENDBALL / Интра-гастрален балон
декември 13, 2019
Show all
RT-PCR 2

RT-PCR КИТОВЕ ЗА ГЕНОТИПИЗИРАНЕ/ ФАРМАКОГЕНЕТИКА ПРИ ЧОВЕК


Категория: . Етикети: , .
Описание

Кит за откриване на полиморфизъм на човешки гени VKORC1 и CYP2C9
Кит за откриване на полиморфизъм на човешки ген CYP2C19
Кит за откриване на полиморфизъм на човешки гени SLCO1B1 & APOE
Кит за откриване на полиморфизъм на човешки ген ALDH2
Кит за откриване на полиморфизъм на човешки ген MTHFR
Кит за откриване на полиморфизъм на човешки гени GPIIIa, GP1BA и PEAR1
Кит за откриване на полиморфизъм на човешки ген TNF-α
Кит за откриване на полиморфизъм на човешки гени CYSLTR1 и GSDML
Кит за откриване на полиморфизъм на човешки гени F5и PAI-1