Инфекциозни & Педиатрични и Автоимунни болести
януари 30, 2018
RT-PCR КИТОВЕ ЗА ГЕНОТИПИЗИРАНЕ/ ФАРМАКОГЕНЕТИКА ПРИ ЧОВЕК
декември 13, 2019
Show all
FISH 1

FISH проби


Описание

Проби за бърза флуоресцентна in situ хибридизация (FISH)
Китове FISH за Молекулярна диагностика
Откриване на рак