Диагностични китове и китове за апоптоза
януари 5, 2018
KAPPA / LAMBDA антитела
януари 6, 2018
Show all
Antibody

Човешки антитела


Описание

Човешки моноклонални антитела CD и други свързани молекули
Многоцветни комбинации- по поръчка
Изотипни контроли
Моноклонални и поликлонални антитела за WB
Рекомбинантни протеини