Бърз имунологичен анализатор
януари 9, 2018
Продукти, китове и консумативи за PCR и RT-PCR
януари 9, 2018
Show all
Protein markers and gel stains

Протеинови маркери/ Багрила за гел оцветяване


Категория: .
Описание
  • Флуоресцентен-Протеинов-Гел-Джус
  • Протеинов маркер/Ladder широко обхватен
  • Протеинов маркер/Ladder EXtended PS 13
  • Протеинов маркер/Ladder PS10 Plus
  • Протеинов маркер/Ladder PS11