Бързи тестове за наркотици
декември 21, 2017
Тропична медицина и Паразитология
декември 21, 2017
Show all
Latex tests

Латекс Аглутинационни тестове


Категория: .
Описание
  • ASO Латекс тест
  • CRP Латекс тест
  • Rheumatoid Factors Латекс тест
  • RPR Carbon Латекс тест
  • VDRL Латекс тест
  • Waaler-Rose Латекс тест
  • IM Латекс тест
  • TPHA Хемаглутинатион тест
  • Rose Bengale Латекс тест
  • MRSA Латекс тест