ДНК/ Маркери/ Плазмидна ДНК
януари 9, 2018
Бърз имунологичен анализатор
януари 9, 2018
Show all
Enzymes and chemicals

Ензими и химикали


Категория: .
Описание
  • Агароза за гел електрофореза
  • Агароза с ниска температура на топене (Low Melt Agarose)
  • Телешки серумен албумин (BSA)
  • Deoxyribonuclease I – DNase I
  • IPTG
  • Proteinase K
  • T 4 DNA Ligase
  • X-Gal
  • X-Gluc