Разтвори/ буфери/ химикали/ консумативи за флоуцитометрия
януари 6, 2018
ДНК/ Маркери/ Плазмидна ДНК
януари 9, 2018
Show all
DNA extraction

ДНК/ РНК екстракция- китове и консумативи


Категория: .
Описание
 • Кит за изолиране и пречистване на бактериална ДНК (Bacterial DNA Mini-Prep Purification)
 • Кит за изолиране и пречистване ДНК от тъкани (Tissue DNA Mini-Prep Purification)
 • Кит за изолиране и пречистване на ДНК от растения (Plant DNA Mini-Prep Purification)
 • Кит за изолиране и пречистване на ДНК от кръв (Blood DNA Mini-Prep Purification)
 • Кит за изолиране и пречистване на ДНК от храни (Food DNA Mini-Prep Purification)
 • Кит за изолиране и пречистване на плазмидна ДНК (Plasmid DNA Mini-Prep Purification)
 • Кит за изолиране и пречистване на ДНК от гел/ PCR препарати (Ambi Gel/PCR DNA Mini-Prep Purification)
 • Кит за пречистване на PCR проби (PCR Clean-up Mini-Prep Purification)
 • Кит за изолиране от гел (Gel Extraction Mini-Prep Purification)
 • Кит за изолиране на ДНК от почва (Soil sample DNA Mini-Prep Extraction)
 • Кит за изолиране на ДНК за съдебна медицина (Forensic DNA Mini-Prep Extraction)
 • Тотална екстракция на РНК (Total RNA Mini-Prep Extraction)
 • Тотална екстракция на РНК от кръв (Total RNA from Blood Mini-Prep Extraction)
 • Кит за изолиране на нуклеинови киселини от вируси (Viral Nucleic Acid Mini-Prep Extraction)