ДНК/ РНК екстракция- китове и консумативи
януари 9, 2018
Ензими и химикали
януари 9, 2018
Show all
DNA Markers

ДНК/ Маркери/ Плазмидна ДНК


Категория: .
Описание
 • COT I човешка ДНК
 • ДНК маркер 10 bp
 • ДНК маркер 50 bp
 • ДНК маркер 50 bp
 • ДНК маркер- one for all
 • ДНК Маркер 100 bp
 • ДНК Маркер 100 bp PLUS
 • ДНК маркер 100 bp PLUS BLUE
 • 100bp-3000bp ДНК маркер Rainbow
 • ДНК маркер1000 bp/1 kb BLUE
 • ДНК маркер 1000 bp / 1 kb
 • ДНК маркер XXL
 • 50 kb large-range ДНК маркер
 • Флуоресцентен ДНК маркер A 100
 • Флуоресцентен ДНК маркер B 1000
 • ДНК багрило за нанасяне 6X
 • Класически ДНК маркер
 • Фаг λ-ДНК Hind III (готов за употреба)
  Фаг λ-ДНК EcoRI (готов за употреба)
  Фаг λ-ДНК EcoRI/HindIII (готов за употреба)
  Фаг λ-ДНК StyI (готов за употреба)
  Фаг λ-ДНК PstI (готов за употреба)
  Фаг λ-ДНК BstII (готов за употреба)

 • Вектори за клониране /Фагова ДНК
 • T7 DNA
  pBR322
  pUC18 DNA
  Фаг λ-DNA