Китове за научно-изследователски цели (RUO)
януари 5, 2018
Човешки антитела
януари 5, 2018
Show all
Kits

Диагностични китове и китове за апоптоза


Описание

THROMBOSTEP ™ Количествено определяне на тромбоцити, свързани с имуноглобулини
Кит за откриване на апоптоза Китът се състои от AnnexinV, конюгиран с избрания флуорохром
+ разтвор за изключване на нежизнеспособни клетки (PI или 7AAD) и свързващ буфер
MitoStep + кит за откриване на апоптоза Дебитов тест за флоуцитометрия на митохондриална мембрана + Кит за откриване на апоптоза
STEM CELL кит
CD157 / CD45 / CD64 (HPN)
MESSENCHIMAL CELL кит
BASOSTEP
StepCount Кит за определяне на абсолютния брой клетки в проби от периферна кръв, костен мозък, левкофереза и културална среда с помощта на флоуцитометрия:

  • StepCount епруветки + CD3 / CD8 / CD45 / CD4
  • StepCount епруветки + CD3 / CD16 + 56 / CD45 / CD19
  • StepCount епруветки + CD3 / CD4 / CD45
  • StepCount епруветки + CD4 / CD8 / CD3